Send oss en forespørsel

Internkontroll

For å forbygge slike uhyggelige opplevelser

«31% av branner i offentlige bygg og næringsbygg har elektrisk brannårsak»
Dersom vi ser litt på statistikk som er utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap), så har det seg slik at 40% av brannene i Norge har elektrisk årsak. 25% av dødsbrannene skyldes feil, eller feil bruk av elektrisk anlegg.

Det er foretatt en markedsundersøkelse der 7 av 10 boligeiere er interessert i en slik ordning. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker.
Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget.
Daglig leder er ansvarlig for at regelmessig kontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten.

Dette sier loven om internkontroll:

§121 Eier og bruker av el. installasjonen har plikt til å sørge for forsvarlig vedlikehold og ettersyn av installasjonen, slik at den til enhver tid er i forskriftmessig stand.
I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk. De fleste virksomheter er uten kompetanse i elektrofagene.

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen
  • lang erfaring med slike rutiner
  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere
  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift
  • det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift

Vi kan med vår fagkunnskap ved «hjelpe» din virksomheten med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av el-anlegget.

Kontakt oss

Tlf. 915 54 843
Epost: firmapost@bangelektro.no

Øyvind: oyvind.bang@bangelektro.no
Kjetil: kjetil@bangelektro.no